۰

ولادت های تیر

سایت شهرستان نام خانوادگی نام نام پدر تاریخ تولد تاریخ شهادت
http://esmaieli.blog.ir/ آمل اسماعیلی احمدعلی مهدی 1346/04/06 1367/03/04
http://amirkola.blog.ir/ آمل امیرکلایی محمد اسماعیل 1342/04/20 1362/07/30
http://bozorge.blog.ir/ آمل بزرگی حسن معصوم 1343/04/09 1361/03/17
http://jalalee.blog.ir/ آمل جلالی سیدحسن سیدموسی 1346/04/15 1361/02/12
http://habibzad.blog.ir/ آمل حبیب زاده حجت الله(علی اصغر) علی اکبر 1352/04/05 1367/03/03
http://rezay.blog.ir/ آمل رضایی محمدرضا محسن 1346/04/08 1362/12/05
http://seyfe.blog.ir/ آمل سیفی احمد علی اصغر 1348/04/20 1367/03/04
http://shabane.blog.ir/ آمل شعبانی محمد آقاجان 1346/04/10 1362/06/26
http://naieji.blog.ir/ آمل نائیجی احمد تقی 1346/04/02 1364/12/29
http://asade.blog.ir/ بابل اسدی امیری عسگری ابوالقاسم 1346/04/03 1365/02/10
http://asabi.blog.ir/ بابل اصحابی سیدجمال الدین سیدعلی اصغر 1346/04/28 1362/08/01
http://bazpich.blog.ir/ بابل بازپیچ عباس علی رجب علی 1343/04/02 1362/12/13
http://bakhsh.blog.ir/ بابل بخش ملکی مجتبی عباس 1350/04/05 1365/12/12
http://barzegr.blog.ir/ بابل برزگر علی رجبعلی 1346/04/07 1360/06/07
http://jabarnia.blog.ir/ بابل جبارنیا چناری رحمت الله نوروزعلی 1349/04/20 1365/10/04
http://jebraiel.blog.ir/ بابل جبرئیلی طلوتی جعفر علی 1350/04/17 1366/01/18
http://chavoshe.blog.ir/ بابل چاوشی امیری سیدعباس سیدتقی 1347/04/01 1364/11/21
http://hajnataj.blog.ir/ بابل حاجی نتاج املجی رحمان محمدشفیع 1349/04/10 1365/02/21
http://hasannataj.blog.ir/ بابل حسن نتاج جلودار زین العابدین قربان 1346/04/03 1362/12/05
http://davodpor.blog.ir/ بابل داودپور خشکرودی فریبرز(مظاهر) حبیب الله 1344/04/09 1361/08/22
http://rasoolian.blog.ir/ بابل رسولیان شیادهی محمدتقی رمضان علی 1345/04/02 1362/12/06
http://rafii.blog.ir/ بابل رفیعی کشتلی مهرداد حسن جان 1342/04/20 1361/12/19
http://seyedy.blog.ir/ بابل سیدی اندی سیدکمال سیداحمد 1348/04/09 1367/01/06
http://taleshian.blog.ir/ بابل طالشیان جلودار حسین علی جعفر 1344/04/17 1360/07/05
http://qolamhoszad.blog.ir/ بابل غلام حسین زاده محمد محمدابراهیم 1348/04/09 1365/10/04
http://kazemee.blog.ir/ بابل کاظمی جواد محمدتقی 1341/04/08 1361/04/23
http://karemy.blog.ir/ بابل کریمی فیروزجایی قاسم اسماعیل 1348/04/09 1365/07/16
http://mohsenee.blog.ir/ بابل محسنی سیدحسین سیدمحمد 1349/04/20 1365/10/04
http://moamadian.blog.ir/ بابل محمدیان سیدی بیژن سیف الله 1343/04/01 1361/04/23
http://mostfapor.blog.ir/ بابل مصطفی پور محمد احمد 1349/04/08 1364/11/22
http://mehrii.blog.ir/ بابل مهری فیروزجایی ناصر علی آقا 1348/04/02 1364/12/02
http://nadere.blog.ir/ بابل نادری  شیاده حسین علی 1350/04/05 1367/05/02
http://hashmi.blog.ir/ بابل هاشمی کروئی سیدرحیم سیدنامدار 1346/04/04 1362/12/06
http://hdayat.blog.ir/ بابل هدایت زاده گنجی حسن گل ببو 1347/04/02 1365/12/10
http://homayonzad.blog.ir/ بابل همایون زاده محمدعلی شعبان 1344/04/02 1361/12/05
http://babian.blog.ir/ بابلسر بابائیان مشهد سر اسماعیل رحیم 1345/04/14 1362/12/05
http://babantj.blog.ir/ بابلسر بابانتاج کاسگری عزیزالله عظیم 1343/04/03 1361/04/25
http://zakrian.blog.ir/ بابلسر ذاکریان عزیزی محمداسماعیل ذکریا 1345/04/02 1361/04/24
http://rasolintj.blog.ir/ بابلسر رسولی نتاج میری مرتضی عبدالغنی 1348/04/08 1367/03/23
http://qolamntj.blog.ir/ بابلسر غلام نتاج عربی علیرضا(حسین) غلامرضا 1344/04/02 1362/07/21
http://qolamnjd.blog.ir/ بابلسر غلام نژاد مهدی غلامعلی 1344/04/11 1360/04/20
http://mosvnjd.blog.ir/ بابلسر موسوی نژاد سیدحسین سیدجلیل 1347/04/05 1364/12/18
http://eshaqian.blog.ir/ بهشهر اسحاقیان علی اکبر غلامعلی 1347/04/25 1365/10/20
http://asqare.blog.ir/ بهشهر اصغری گرجی محمدجواد علی اصغر 1349/04/11 1367/03/04
http://afshare.blog.ir/ بهشهر افشاری گرجی  محمدابراهیم  محمد اسماعیل 1341/04/06 1360/07/05
http://taqave.blog.ir/ بهشهر تقوی نصرت الله اسماعیل 1347/04/01 1364/02/08
http://jadidy.blog.ir/ بهشهر جدیدی حمید حسین 1347/04/07 1364/12/22
http://khakee.blog.ir/ بهشهر خاکی لوجندی محمدجواد تقی 1351/04/07 1366/12/28
http://zakaryazad.blog.ir/ بهشهر ذکریازاده رستمی تقی قربان 1343/04/19 1361/06/10
http://sadatee.blog.ir/ بهشهر ساداتی  سیدسجاد سیداحمد 1343/04/25 1360/09/29
http://sobhany.blog.ir/ بهشهر سبحانی صفرعلی قربانعلی 1344/04/16 1361/05/07
http://safaree.blog.ir/ بهشهر صفری مرمتی جواد حبیب 1349/04/15 1368/03/03
http://abesi.blog.ir/ بهشهر عابثی گرجی یونس علی اکبر 1347/04/29 1365/10/04
http://azizei.blog.ir/ بهشهر عزیزی عبدالرحیم محمد 1347/04/15 1364/01/10
http://fendrski.blog.ir/ بهشهر فندرسکی محمود سلطانعلی 1351/04/01 1365/10/04
http://mojryan.blog.ir/ بهشهر / * مجریان غلامرضا بهرام 1345/04/10 1364/11/22
http://nadri.blog.ir/ بهشهر نادری رستمی محمدابراهیم اصغر 1343/04/07 1361/01/02
http://nasree.blog.ir/ بهشهر نصیری گرجی اسماعیل محمدحسن(نقی) 1352/04/01 1367/04/13
http://yakhkesh.blog.ir/ بهشهر یخکشی فرشید(محمد) غلامرضا 1348/04/10 1365/03/02
http://hedary.blog.ir/ تنکابن حیدری شهریار نورالدین 1349/04/31 1367/03/04
http://salimpor.blog.ir/ تنکابن سلیمی پور علی آقاجان 1344/04/07 1361/01/02
http://shirood.blog.ir/ تنکابن شیرودصفری محمدرضا(محمد) آقاجان 1348/04/04 1364/05/10
http://sdiqi.blog.ir/ تنکابن صدیقی تنکابنی هادی ابوالفتح 1348/04/16 1365/11/11
http://mirmoamad.blog.ir/ تنکابن میرمحمد کامران ضرغام 1350/04/21 1366/10/12
http://yunsian.blog.ir/ تنکابن یونسیان کاظم(ضیاء) یوسفعلی 1349/04/08 1365/10/04
http://etqaii.blog.ir/ جویبار اتقایی کردکلایی محمدصالح حمدالله 1348/04/04 1365/02/09
http://etqaee.blog.ir/ جویبار اتقایی کردکلایی رضا نجات 1343/04/10 1362/07/29
http://zakryai.blog.ir/ جویبار ذکریایی رمضانعلی(رمضان) نوروزعلی 1343/04/24 1361/04/16
http://arabkoh.blog.ir/ جویبار عرب کوهی خیل فرامرز شعبان 1346/04/19 1361/12/01
http://medanlo.blog.ir/ جویبار مدانلو شورکائی صمد احمد 1350/04/05 1365/10/20
http://masomi.blog.ir/ جویبار معصومی جویباری فرضعلی محمدقلی 1345/04/19 1364/04/07
http://namdr.blog.ir/ جویبار نامدار ابراهیم(برار) شعبان 1347/04/09 1365/12/12
http://nooryan.blog.ir/ جویبار نوریان واسوکلائی حسین قاسم 1346/04/11 1364/11/22
http://yusfi.blog.ir/ جویبار یوسفی ماندی محله عیسی محمد 1350/04/04 1365/12/14
http://janti.blog.ir/ چالوس جنتی نورالله ابوالحسن 1344/04/07 1364/12/05
http://chtzli.blog.ir/ چالوس چتزلی حسین فیض علی 1345/04/23 1362/12/05
http://harate.blog.ir/ رامسر حراتی هوشنگ(حجت) رمضان 1348/04/10 1366/02/02
http://qolmi.blog.ir/ رامسر غلامی سعید علی 1348/04/03 1362/12/03
http://mashoofi.blog.ir/ رامسر مشعوفی بهروز(اردشیر) قاسم 1353/04/15 1367/01/20
http://eslamii.blog.ir/ ساری اسلامی علی اکبر گلعلی 1343/04/10 1362/10/12
http://dadashii.blog.ir/ ساری داداشی قرتیکلایی شعبان حسین 1342/04/10 1361/04/26
http://abed21.blog.ir/ ساری عابد بادلی اکبر محمود 1349/04/03 1366/12/27
http://rezaey.blog.ir/ سوادکوه رضایی یوسف رضا(یوسف) مهدی 1349/04/24 1366/03/31
http://qazanfri.blog.ir/ سوادکوه غضنفری الله قلی جمشید 1346/04/04 1364/12/22
http://dostali.blog.ir/ سوادکوه شمالی دوستعلی زاده فیروزجایی قربان(قربان علی)   شجاع 1343/04/10 1360/12/08
http://esmalkl.blog.ir/ عباس آباد اسماعیل کلاری امان الله قربانعلی 1346/04/07 1365/04/23
http://esfandir.blog.ir/ فریدونکنار اسفندیاری علی اکبر باباجان 1346/04/04 1365/07/30
http://hajesmal.blog.ir/ فریدونکنار حاجی اسماعیل نژادامیری علی محمود 1347/04/03 1365/04/10
http://miramzan.blog.ir/ فریدونکنار میررمضانی کاسگری سیدعلی سیدحسن 1346/04/01 1362/07/30
http://akbarna.blog.ir/ قائم شهر اکبرنیا خطیر مهرداد علی اصغر 1348/04/02 1364/04/06
http://dadshi.blog.ir/ قائم شهر داداشی مصطفی نظر 1342/04/20 1360/06/30
http://ramezanjd.blog.ir/ قائم شهر رمضان نژاد علی حسین عباس علی 1348/04/28 1365/12/14
http://abdie.blog.ir/ قائم شهر عبدی خنکداری اسرافیل اسحاق 1345/04/10 1362/05/24
http://alipr.blog.ir/ قائم شهر علی پور الوریق علی عبدالله 1342/04/01 1360/06/30
http://mohmdi.blog.ir/ قائم شهر محمدی گللو حسین عبدل 1350/04/07 1365/10/04
http://mahodi.blog.ir/ قائم شهر محمودی جعفر(احمد) غلام 1345/04/07 1362/08/02
http://musvi.blog.ir/ قائم شهر موسوی سیدجواد سیدتقی 1350/04/06 1366/12/27
http://vezarati.blog.ir/ قائم شهر وزارتی محمدباقر حسین 1347/04/08 1365/12/14
http://pormaleki.blog.ir/ کلاردشت پورملکی اسحاق(مسیح) درویش علی 1346/04/01 1365/10/27
http://buqeri.blog.ir/ گلوگاه باقری تقی(باقر) علی 1345/04/10 1365/02/09
http://poriany.blog.ir/ گلوگاه پوریانی محمد اسماعیل 1347/04/05 1364/04/05
http://amouzad.blog.ir/ گلوگاه عموزاد مهدیرجی سلیمان الله قلی 1346/04/03 1367/01/28
http://lotfe.blog.ir/ گلوگاه لطفی تیرتاشی عبدالعلی غلامعلی 1348/04/01 1365/12/14
http://ebrahemi.blog.ir/ محمودآباد ابراهیمی اصغر(علی اصغر) علی اکبر 1342/04/10 1361/08/20
http://akbarzde.blog.ir/ محمودآباد اکبرزاده ایوب مالک 1348/04/02 1365/02/09
http://trzban.blog.ir/ محمودآباد ترزبان حسن(مجتبی) رحمت الله 1348/04/09 1367/02/03
http://tavakli.blog.ir/ محمودآباد توکلی ستار اسماعیل 1347/04/03 1362/12/04
http://dashtee.blog.ir/ محمودآباد دشتی علی اصغر علی 1348/04/01 1365/04/12
http://rostm.blog.ir/ محمودآباد رستمی نورالله شمس الله 1348/04/20 1363/01/17
http://shahabe.blog.ir/ محمودآباد شهابی فتح الله نعمت الله 1341/04/10 1361/01/04
http://sdeqi.blog.ir/ محمودآباد صادقی احمد کاظم 1344/04/21 1361/04/23
http://qassmi.blog.ir/ محمودآباد قاسمی عبدالرضا(حمیدرضا) غلام حسین 1346/04/01 1362/12/05
http://walipor.blog.ir/ محمودآباد ولی پور علی رضاعلی 1345/04/12 1361/08/21
http://amadi.blog.ir/ نکا احمدی جعفر احمد 1345/04/01 1360/09/19
http://khaleli.blog.ir/ نکا خلیلی واوسری علی کریم 1345/04/20 1366/01/31
http://srezai.blog.ir/ نکا رضایی عبدالملکی اسماعیل رمضان 1351/04/09 1365/12/14
http://sichere.blog.ir/ نکا سیه چهره اطربی نبی الله مهدی 1345/04/01 1360/09/25
http://sharefe.blog.ir/ نکا شریفی نودهکی محمدعلی اکبر 1342/04/01 1362/05/08
http://shbani.blog.ir نکا شعبانی محمدحسن محمدقلی 1352/04/28 1366/10/24
http://abbsi.blog.ir/ نکا عباسی نوذری علی حسن 1347/04/01 1365/11/24
http://momade.blog.ir/ نکا محمدی ولیمی علی اصغر حسن 1351/04/14 1367/03/04
http://hdayati.blog.ir/ نور هدایتی صفر علی 1348/04/03 1365/10/04
http://shaghi.blog.ir/ نوشهر اسحاقی نیموری فرج الله اسماعیل 1346/04/03 1362/05/02
http://porqrban.blog.ir/ نوشهر پورقربان آزادبری محمد یونس 1343/04/06 1361/04/25
http://jahandr.blog.ir/ نوشهر جهاندارلاشکی وثوق محمدابراهیم 1343/04/01 1362/12/05
http://shabne.blog.ir/ نوشهر شعبانی کاکرودری یعقوب حسن 1345/04/22 1362/04/05
http://qomee.blog.ir/ نوشهر قمی اویلی مظفر(آموزگار) غلام حسین 1350/04/19 1366/01/18
http://matage.blog.ir/ نوشهر متاجی نیموری علی لقمان 1347/04/11 1365/12/11

نظرات (۰)
هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

پيوندهاي اصلي