۰

ولادت های آذر

سایت شهرستان نام خانوادگی نام نام پدر تاریخ تولد تاریخ شهادت
http://ebrahimzad.blog.ir/ آمل ابراهیم زاده ملایی جانعلی شعبانعلی 1348/09/03 1366/10/10
http://ardshir.blog.ir/ آمل اردشیر اکبر حسن 1347/09/01 1364/04/02
http://ashrafee.blog.ir/ آمل اشرفی علی ذبیح الله 1347/09/09 1366/02/18
http://akbarzad.blog.ir/ آمل اکبرزاده شیدالله اسماعیل 1344/09/07 1362/05/25
http://taqizadh.blog.ir/ آمل تقی زاده خیرعلی محمدصادق 1347/09/15 1366/01/27
http://tavakole.blog.ir/ آمل توکلی حجت الله شعبان 1345/09/03 1362/07/30
http://janesar.blog.ir/ آمل جان نثار مجید حسین 1341/09/20 1360/05/17
http://heydaree.blog.ir/ آمل حیدری علی حسن 1345/09/10 1362/06/18
http://qasemii.blog.ir/ آمل قاسمی حسین رفیع 1349/09/04 1362/08/05
http://mahdav.blog.ir/ آمل مهدوی جواد رضاعلی 1346/09/10 1364/12/21
http://velaii.blog.ir/ آمل ولایی غلامرضا غلام حسین 1342/09/10 1360/07/07
http://aqajan.blog.ir/ بابل آقاجانی مزرونی علی(عشقعلی) خلیل 1348/09/07 1365/12/12
http://ebramian.blog.ir/ بابل ابراهیمیان سیدمحمود سیدخلیل 1348/09/14 1365/10/05
http://barary.blog.ir/ بابل براری مقری مصطفی مشهدی آقا 1344/09/03 1363/06/31
http://hasanzadh.blog.ir/ بابل حسن زاده آهنگر عبدالحسین محمدحسن 1347/09/08 1367/03/09
http://sadghi.blog.ir بابل صادقی آردی کمال داور 1347/09/16 1365/02/03
http://karemi.blog.ir/ بابل کریمی فیروزجایی حسینعلی(حسین) اسماعیل 1344/09/12 1361/04/26
http://moqimpoor.blog.ir/ بابل مقیم پور بیژنی عنایت الله ماشاءالله 1343/09/05 1361/01/17
http://mosave.blog.ir/ بابل  موسوی کانی سیدنعمت الله سیدصادق 1348/09/15 1363/11/19
http://valialah.blog.ir/ بابل ولی اللهی ملکشاه یدالله علی 1346/09/04 1365/10/04
http://ahmadnjd.blog.ir/ بابلسر احمدنژاد سر حمامی حسین علی شعبان 1343/09/10 1360/09/09
http://khamsie.blog.ir/ بابلسر خمسیه بهنمیری محمدرضا عبد الکریم 1346/09/03 1362/07/30
http://sharifnjd.blog.ir/ بابلسر شریف نژاد عزیزی محمود علی محمد 1341/09/20 1361/04/23
http://sharfi.blog.ir/ بابلسر شریفی عبدالله محمداسماعیل 1341/09/25 1359/10/27
http://mosenpor.blog.ir/ بابلسر محسن پور اکبر محمدتقی 1343/09/02 1362/03/11
http://molaii.blog.ir/ بابلسر مولایی کمال الدین جلال الدین 1347/09/02 1362/09/11
http://yahyatbr.blog.ir/ بابلسر یحیی تبار آرمیچی محمدکاظم احمد 1342/09/15 1361/09/02
http://yousefe.blog.ir/ بابلسر یوسفی رمضان حسینعلی 1349/09/01 1367/04/04
http://baqerian.blog.ir/ بهشهر باقریان رکاوندی محمد باقر 1346/09/03 1364/11/22
http://baloii.blog.ir/ بهشهر بالوئی حسینعلی اصغر 1349/09/01 1365/10/04
http://jenabzad.blog.ir/ بهشهر جناب زاده علی ابراهیم 1339/09/10 1357/08/19
http://hesamy.blog.ir/ بهشهر حسامی رستمی علی شعبانعلی 1347/09/21 1365/10/19
http://hsanzad.blog.ir/ بهشهر حسن زاده کهنه شهر حمیدرضا ابراهیم 1347/09/19 1362/05/12
http://khalag.blog.ir/ بهشهر خلج رمضان علی شعبان علی 1346/09/10 1365/04/13
http://rafiqi.blog.ir/ بهشهر رفیقی عسکری نورالدین 1349/09/12 1365/11/08
http://amerii.blog.ir/ بهشهر عامری گرجی محمدرضا رمضان 1347/09/25 1365/04/10
http://asqary.blog.ir/ بهشهر عسگری قاسم علیجان 1343/09/12 1361/04/23
http://meshkoti.blog.ir/ بهشهر مشکواتی تروجنی سیدحسیناسماعیل سیدحسن 1343/09/17 1361/01/06
http://mostafav.blog.ir/ بهشهر مصطفوی گرجی سیدمهدی سیدعلی اصغر 1347/09/10 1365/11/03
http://nazare.blog.ir/ بهشهر نظری قلعه عبدالله محمدعلی 1346/09/19 1360/09/24
http://hajipor.blog.ir/ تنکابن حاجی پور محمدصالح حشمت الله 1347/09/02 1365/10/04
http://qolizade.blog.ir/ تنکابن قلی زاده جمشید عباس 1342/09/10 1360/01/15
http://kiamorad.blog.ir/ تنکابن کیامرادی محمد سهراب(محمود) 1341/09/16 1360/03/19
http://palange.blog.ir/ جویبار پلنگی رمضان عباسعلی 1346/09/04 1364/12/22
http://fallh.blog.ir/ جویبار فلاح شهابی رمضان علی جانعلی 1344/09/20 1362/10/16
http://mahdvi.blog.ir/ جویبار مهدوی جویباری براتعلی(مرادعلی) اصغر 1344/09/20 1361/05/15
http://falaa.blog.ir/ چالوس فلاح سیاوش موسی 1343/09/18 1361/01/06
http://azarii.blog.ir/ ساری آذری تاکامی امرالله سیف الله 1347/09/01 1365/10/22
http://ebrahime.blog.ir/ ساری ابراهیمی احمد ابوالقاسم 1342/09/01 1361/10/03
http://ehteshami.blog.ir/ ساری احتشامی امیرعباس عباس 1348/09/05 1367/03/04
http://rezai.blog.ir/ ساری رضایی مسعود رضاعلی 1347/09/17 1366/01/19
http://ramezanpor.blog.ir  ساری رمضان پور گلمایی علیرضا سرالله  1346/09/20  1365/04/12
http://sedaqat.blog.ir/ ساری صداقت سیدعباس سیدآقا  1344/09/10 1362/06/03
http://faqih.blog.ir/ ساری فقیه خوشابی رمضانعلی ابراهیم 1347/09/01 1364/06/20
http://qaemii.blog.ir/ ساری قائمی محمدعلی(علی) محمدتقی 1342/09/04 1360/07/05
http://malek21.blog.ir/ ساری مالک مرتضی رمضان 1342/09/08 1361/04/23
http://mirsadeqi.blog.ir/ ساری میرصادقی سیدموسی سیدحسین 1344/09/06 1362/07/26
http://mamdabs.blog.ir/ عباس آباد محمدعباسی کاوه(معراج) محمدحسن 1343/09/02 1362/02/11
http://nashtaii.blog.ir/ عباس آباد نشتایی صفرعلی درویش 1349/09/06 1365/10/04
http://abedpr.blog.ir/ فریدونکنار عابدپور علی اکبر برارجان 1344/09/26 1362/07/29
http://karmy.blog.ir/ فریدونکنار کریمی کناری شاهپور رضا 1347/09/06 1366/12/26
http://biazar.blog.ir/ قائم شهر بی آزار رضا حسین 1348/09/01 1365/12/10
http://zabhi.blog.ir/ قائم شهر ذبیحی موسی علی 1347/09/01 1365/01/24
http://tabaree.blog.ir/ قائم شهر طبری کوچکسرایی سعادت  حسین 1340/09/22 1361/08/26
http://alinjd.blog.ir/ قائم شهر علی نژاد رمضان(مهران) علی 1347/09/09 1365/07/30
http://lotfyan.blog.ir/ قائم شهر لطفیان آهنگرکلائی بهرام(صالح) عباس  1349/09/25 1367/03/04
http://mhmodi.blog.ir/ قائم شهر محمودی کوچکسرائی رمضان علیرمضان علی اصغر 1348/09/04 1365/11/03
http://nemti.blog.ir/ قائم شهر نعمتی چمازکتی محمدعلی روح الله 1349/09/05 1365/10/25
http://yadegr.blog.ir/ قائم شهر یادگار بخشعلی نظرعلی 1347/09/30 1365/10/22
http://khajave.blog.ir/ گلوگاه خواجوی اکبر حبیب 1342/09/01 1362/01/05
http://zarie.blog.ir/ گلوگاه زارعی لمراسکی محمدولی محمدزکی 1344/09/01 1362/01/21
http://kardari.blog.ir/ گلوگاه کاردری خورشیدی حسین احمد 1343/09/11 1362/08/21
http://nabawi.blog.ir/ گلوگاه نبوی لمراسکی سیدفرهمند(محمد) میرعبدالله 1341/09/10 1362/01/22
http://hasnpr.blog.ir/ محمودآباد حسن پور غلامحسین قربانعلی 1343/09/30 1362/07/30
http://damzade.blog.ir/ محمودآباد دم زده سیدمنصور سیدعباس 1346/09/20 1365/10/24
http://flahh.blog.ir/ محمودآباد فلاح علی حشمت الله 1345/09/09 1364/01/08
http://nrooz.blog.ir/ محمودآباد نوروز مقدم غلامعلی عیسی 1349/09/05 1365/10/25
http://hosrezai.blog.ir/ نکا رضایی کوهساری حسین ولی  1347/09/20 1365/10/25
http://mamadzd.blog.ir/ نکا محمدزاده ولامدهی محمود محمدعلی 1349/09/02 1366/07/04
http://hasnjd.blog.ir/ نور حسن نژاد کارسیدانی کریم یوسف علی 1347/09/27 1364/02/20
http://hseyni.blog.ir/ نور حسینی سیدمرتضی سیدقربان 1342/09/15 1361/01/04
http://matagy.blog.ir/ نوشهر متاجی نیمور جهانگیر علی 1345/09/01 1362/08/19

نظرات (۰)
هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

پيوندهاي اصلي