۰

شهادت های اسفند

سایت شهرستان نام خانوادگی نام نام پدر تاریخ تولد تاریخ شهادت
http://avari.blog.ir/ آمل آوری فرهاد ابراهیم 1344/05/09 1362/12/06
http://ahmadzad.blog.ir/ آمل احمدزاده  سید احمد عبدالله 1350/06/30 1362/12/12
http://bozorgahmadi.blog.ir/ آمل احمدی بزرگ احمد 1349/02/03 1365/12/14
http://ahmadirad.blog.ir/ آمل احمدی راد محمد علی اکبر 1348/06/30 1364/12/22
http://elyasii.blog.ir/ آمل الیاسی حبیب الله(مجید) حسن 1348/05/01 1364/12/22
http://ansaari.blog.ir/ آمل انصاری محمدرضا غلامحسین 1346/07/07 1364/12/21
http://hasanzad.blog.ir/ آمل حسن زاده حسن عبدالله 1347/06/05 1364/12/21
http://heydarii.blog.ir/ آمل حیدری جانبرار حیدر قلی 1340/08/05 1360/12/25
http://rezay.blog.ir/ آمل رضایی محمدرضا محسن 1346/04/08 1362/12/05
http://rangbar.blog.ir/ آمل رنجبر علی(علی میرزا) عباسعلی 1348/05/03 1365/12/12
http://zalnjad.blog.ir/ آمل زال نژاد حسین علی 1345/10/01 1364/12/02
http://soleymany.blog.ir/ آمل سلیمانی یحیی جلال 1344/01/01 1362/12/03
http://qolami.blog.ir/ آمل غلامی حجت الله حیدر 1346/01/02 1362/12/05
http://qobadnjad.blog.ir/ آمل قبادنژاد رضا عباس 1346/05/12 1362/12/06
http://kazemdinan.blog.ir/ آمل کاظم دینان امیرحمزه محمود 1349/10/11 1364/12/22
http://kazeme.blog.ir/ آمل کاظمی حسین عزیز 1347/03/01 1362/12/05
http://kamarbaste.blog.ir/ آمل کمربسته محمدرضا علی 1346/12/01 1362/12/05
http://mohamadzad.blog.ir/ آمل محمدزاده مهدی محسن 1349/01/24 1362/12/05
http://mohamadzadh.blog.ir/ آمل محمدزاده بهرام(عبدالله) محسن 1346/05/26 1362/12/07
http://mahdav.blog.ir/ آمل مهدوی جواد رضاعلی 1346/09/10 1364/12/21
http://naieji.blog.ir/ آمل نائیجی احمد تقی 1346/04/02 1364/12/29
http://nabipor.blog.ir/ آمل نبی پور سیدکلایی علی اکبر(اکبر) محمدابراهیم 1344/08/02 1362/12/05
http://noparast.blog.ir/ آمل نوع پرست حسین یوسف 1345/06/05 1362/12/05
http://ashine.blog.ir/ بابل آشینه باب الله اسماعیل 1346/01/01 1362/12/05
http://aqajan.blog.ir/ بابل آقاجانی مزرونی علی(عشقعلی) خلیل 1348/09/07 1365/12/12
http://ebrahmi.blog.ir/ بابل ابراهیمی ایمنی احسان ربیع 1346/10/08 1362/12/05
http://abolqasem.blog.ir/ بابل ابوالقاسم تبار گنجی علی عبدالرحیم 1346/07/05 1364/12/22
http://ahmadpor.blog.ir/ بابل احمدپور محسن ابراهیم 1342/03/07 1362/12/19
http://esmalzad.blog.ir/ بابل اسماعیل زاده وحید حسین جان 1346/12/16 1362/12/06
http://allahnia.blog.ir/ بابل اله نیا سماکوش قاسم علیجان 1347/05/02 1365/12/14
http://emamqol.blog.ir/ بابل امام قلی پور رمضان علی 1348/03/08 1364/12/29
http://babaiitabar.blog.ir/ بابل بابایی تبار بیشه علی رمضان 1343/05/30 1362/12/05
http://bazpich.blog.ir/ بابل بازپیچ عباس علی رجب علی 1343/04/02 1362/12/13
http://bakhsh.blog.ir/ بابل بخش ملکی مجتبی عباس 1350/04/05 1365/12/12
http://bozorgtbar.blog.ir/ بابل بزرگ تبار محمدابراهیم ابوالحسن 1346/08/12 1362/12/06
http://balali.blog.ir/ بابل بلالی اوصیاء رمضانعلی حسین جان 1346/07/13 1365/12/05
http://taqipor.blog.ir/ بابل تقی پور حیدری علی اکبر محمدتقی 1348/01/01 1365/12/15
http://taqipoor.blog.ir/ بابل تقی پورکانی غلام علی نقی 1343/10/03 1362/12/05
http://javade.blog.ir/ بابل جوادی آهنگرکلایی علی اکبر(علی آقا) غلامعلی 1345/01/01 1362/12/05
http://hasanpor.blog.ir/ بابل حسن پور طلوتی حسنعلی غلامعلی 1348/06/08 1365/12/14
http://hsanjan.blog.ir/ بابل حسن جان نیا کشتلی غلامرضا قاسم 1347/10/01 1365/12/13
http://hasannataj.blog.ir/ بابل حسن نتاج جلودار زین العابدین قربان 1346/04/03 1362/12/05
http://hoseyny.blog.ir/ بابل حسینی سیدعلی اکبر سیدرضی 1344/12/19 1362/12/05
http://haqhshnas.blog.ir/ بابل حق شناس گتابی رحیم کریم 1350/03/07 1365/12/14
http://kheyrolah.blog.ir/ بابل خیرالله زاده گاوزن حسن رحمت الله 1347/06/09 1365/12/12
http://rasoolian.blog.ir/ بابل رسولیان شیادهی محمدتقی رمضان علی 1345/04/02 1362/12/06
http://raeyat.blog.ir/ بابل رعیتی دماوندی مجتبی محمدعلی 1349/01/22 1365/12/12
http://rafii.blog.ir/ بابل رفیعی کشتلی مهرداد حسن جان 1342/04/20 1361/12/19
http://roohii.blog.ir/ بابل روحی فریدون گداعلی 1346/00/00 1364/12/29
http://qaseme.blog.ir/ بابل شمس قاسمی سیدمهدی سیدحشمت 1347/05/27 1362/12/06
http://abede.blog.ir/ بابل عابدی فیروز جایی یوسف بابا 1349/05/01 1365/12/14
http://amoian.blog.ir/ بابل عموییان درزی غلامرضا اباذر 1344/02/05 1362/12/28
http://qolame.blog.ir/ بابل غلامی آردی فرامرز علی 1342/05/08 1362/12/04
http://qanei.blog.ir/ بابل قانعی علی اکبر محمدتقی 1350/02/15 1365/12/14
http://qoretshian.blog.ir/ بابل قریشیان سیدجعفر سیدابوالحسن 1348/02/05 1364/12/23
http://kramat.blog.ir/ بابل کرامت امیرکلائی ولی الله رضا 1342/03/02 1360/12/03
http://golee.blog.ir/ بابل گلی طبری محسن حسین 1345/11/06 1363/12/22
http://mosaferi.blog.ir/ بابل مسافری قمی کلایی بهمن(حرمت الله) علی 1347/11/20 1365/12/14
http://momenpor.blog.ir/ بابل مومن پور عباس حسن 1350/12/01 1366/12/08
http://mehree.blog.ir/ بابل مهری فیروزجایی علی مدد عبدالرحمان 1349/00/00 1365/12/14
http://mehrii.blog.ir/ بابل مهری فیروزجایی ناصر علی آقا 1348/04/02 1364/12/02
http://hashmi.blog.ir/ بابل هاشمی کروئی سیدرحیم سیدنامدار 1346/04/04 1362/12/06
http://hdayat.blog.ir/ بابل هدایت زاده گنجی حسن گل ببو 1347/04/02 1365/12/10
http://homayonzad.blog.ir/ بابل همایون زاده محمدعلی شعبان 1344/04/02 1361/12/05
http://yaqobi.blog.ir/ بابل یعقوبی حر رمضان علی 1345/02/25 1363/12/26
http://ebrampoor.blog.ir/ بابلسر ابراهیم پور عربی سعید زین العابدین 1348/05/10 1364/12/26
http://babian.blog.ir/ بابلسر بابائیان مشهد سر اسماعیل رحیم 1345/04/14 1362/12/05
http://babajani.blog.ir/ بابلسر باباجانی بابلی نعمت الله ذکریا 1348/06/18 1362/12/05
http://bararpor.blog.ir/ بابلسر برارپور رجب محمدعلی 1349/12/01 1366/12/28
http://jafarqoli.blog.ir/ بابلسر جعفر قلی زاده آسی عبدالعلی علی 1347/12/10 1362/12/04
http://hseyne.blog.ir/ بابلسر حسینی سیدحسن میرصالح 1344/01/03 1360/12/01
http://dklan.blog.ir/ بابلسر دکلان عباس عزت الله 1346/03/20 1362/12/02
http://zabihina.blog.ir/ بابلسر ذبیحی نیا قمی فیض الله رحمت الله 1343/08/02 1360/12/01
http://rezqy.blog.ir/ بابلسر رزقی علی علی اصغر 1344/07/25 1362/12/05
http://shariftbr.blog.ir بابلسر شریف تبار عزیزی محمدباقر حبیب الله 1341/03/03 1359/12/28
http://shabanntj.blog.ir/ بابلسر شعبان نتاج عزیزی رضا جلیل 1349/01/27 1365/12/11
http://mosvnjd.blog.ir/ بابلسر موسوی نژاد سیدحسین سیدجلیل 1347/04/05 1364/12/18
http://molayi.blog.ir/ بابلسر مولایی محمدجواد جلال الدین 1350/02/15 1366/12/28
http://nasere.blog.ir/ بابلسر ناصری سیدمحسن سیدتقی 1345/01/02 1363/12/21
http://narimane.blog.ir/ بابلسر نریمانی کله بستی حمیدرضا محمدرضا 1347/01/01 1362/12/05
http://njadasqr.blog.ir/ بابلسر نژاد اصغر کله بستی جعفر محمدباقر 1347/08/10 1365/12/10
http://asqarpoor.blog.ir/ بهشهر اصغرپور حسینعلی رمضانعلی 1347/05/05 1365/12/06
http://babee.blog.ir/ بهشهر بابایی زیروانی علی اصغر عباس 1346/08/06 1365/12/10
http://porhasan.blog.ir/ بهشهر پورحسن محمدمهدی حسینعلی 1345/11/11 1362/12/05
http://tabaraii.blog.ir/ بهشهر تبرائی ابراهیم   یحیی 1343/01/26 1362/12/03
http://taqipuor.blog.ir/ بهشهر تقی پورعلی تپه نادعلی حسین 1348/12/05 1365/12/12
http://jadidy.blog.ir/ بهشهر جدیدی حمید حسین 1347/04/07 1364/12/22
http://jafarian.blog.ir/ بهشهر جعفریان رستمی رحمت رمضان 1349/01/09 1365/12/12
http://heydare.blog.ir/ بهشهر حیدری علی رضا حسین علی 1347/01/01 1365/12/12
http://khakee.blog.ir/ بهشهر خاکی لوجندی محمدجواد تقی 1351/04/07 1366/12/28
http://drvishi.blog.ir/ بهشهر درویشی متولی مهران اکبر 1347/08/07 1365/12/14
http://daryaii.blog.ir/ بهشهر دریایی عباس علی مرحوم علی 1349/02/01 1366/12/27
http://daftare.blog.ir/ بهشهر دفتری بشلی رامین(مهدی) پرویز 1348/12/14 1365/12/23
http://rasole.blog.ir/ بهشهر رسولی رضاعلی رحمان 1347/02/09 1363/12/21
http://zamanee.blog.ir/ بهشهر زمانی درمزاری عبدالرسول رستم 1348/11/08 1364/12/21
http://sabzifrsh.blog.ir/ بهشهر سبزی فروش عبدالرضا رجب علی 1346/06/07 1365/12/12
http://mosenjd.blog.ir/ بهشهر محسن نژاد رستمکلائی احمد قربانعلی 1344/01/01 1362/12/04
http://mansorian.blog.ir/ بهشهر منصوریان حسن قدیر 1349/06/20 1364/12/19
http://naqvi.blog.ir/ بهشهر نقوی حسن حیدرعلی 1343/12/01 1362/12/05
http://vijje.blog.ir/ بهشهر ویژه رستمی علی اسماعیل 1342/01/01 1360/12/28
http://jorebram.blog.ir/ تنکابن جورابراهیمیان ناصر(یوسف) علی 1347/05/06 1362/12/03
http://salahshor.blog.ir/ تنکابن سلحشور چوکامی محمد احمد 1347/06/30 1365/12/12
http://salmi.blog.ir/ تنکابن سلیمی سیدشنتیا(حسن) سیدعلیرضا 1346/06/15 1365/12/12
http://saydi.blog.ir/ تنکابن سیدی حمیدرضا احسان الله 1351/02/10 1366/12/16
http://syedi.blog.ir/ تنکابن سیدی محمد(بهرام) محمدعلی 1346/06/16 1366/12/28
http://shabaninjd.blog.ir/ تنکابن شعبانی نژاد پرویز داود 1350/06/10 1365/12/12
http://shakori.blog.ir/ تنکابن شکوری چنگیز صادق علی 1348/06/11 1365/12/16
http://shekh.blog.ir/ تنکابن شیخ حسین نژاد رحمت الله شیخ جعفر 1346/11/05 1362/12/02
http://qanami.blog.ir/ تنکابن غنمی مسیب رمضانعلی 1347/01/25 1365/12/12
http://camyab.blog.ir/ تنکابن کامیاب رمضانعلی محمد 1350/05/06 1366/12/20
http://goleg.blog.ir/ تنکابن گلیج عیسی(چنگیز) غفار 1348/06/15 1365/12/12
http://goleyj.blog.ir/ تنکابن گلیج بهروز صفر 1346/01/01 1364/12/13
http://moslemi.blog.ir/ تنکابن مسلمی علی رستم علی 1347/06/20 1365/12/12
http://najafe.blog.ir/ تنکابن نجفی گیری رضا صدرالله 1346/06/06 1364/12/20
http://eftkhari.blog.ir/ جویبار افتخاری عقیل شعبان 1350/11/04 1365/12/12
http://palange.blog.ir/ جویبار پلنگی رمضان عباسعلی 1346/09/04 1364/12/22
http://pelangi.blog.ir/ جویبار پلنگی کوهی خیلی محسن قلی 1347/05/08 1365/12/25
http://jafre.blog.ir/ جویبار جعفری سوادکوهی منصور عزیزالله 1347/06/25 1365/12/12
http://zakaryai.blog.ir/ جویبار ذکریایی امرالله عباسعلی 1347/01/04 1365/12/12
http://ranjbr.blog.ir/ جویبار رنجبر دونچالی عین الله خیرالله 1348/02/04 1364/12/20
http://sadqy.blog.ir/ جویبار صادقی سروکلایی حبیب(کریم) رجب 1345/10/15 1364/12/22
http://arabkoh.blog.ir/ جویبار عرب کوهی خیل فرامرز شعبان 1346/04/19 1361/12/01
http://alizd.blog.ir/ جویبار علی زاده حبیب الله عیسی 1349/01/04 1364/12/22
http://karmi.blog.ir/ جویبار کریمی علی اصغر حسین 1349/12/29 1366/12/28
http://kamanyan.blog.ir/ جویبار کمانیان کردکلائی حسین علی اصغر 1347/02/09 1365/12/12
http://motvali.blog.ir/ جویبار متولی جویباری علی رمضان 1348/10/26 1364/12/05
http://namdr.blog.ir/ جویبار نامدار ابراهیم(برار) شعبان 1347/04/09 1365/12/12
http://hshmi.blog.ir جویبار هاشمی سیدجواد سیدمحمود 1346/06/24 1364/12/08
http://yusfi.blog.ir/ جویبار یوسفی ماندی محله عیسی محمد 1350/04/04 1365/12/14
http://alebram.blog.ir/ چالوس آل ابراهیم نجم الدین آقا بزرگ 1343/02/02 1363/12/22
http://absari.blog.ir/ چالوس ابصاری فرهاد محمد 1344/01/03 1362/12/05
http://jamshdi.blog.ir/ چالوس جمشیدی باندری پرویز رحمت الله 1347/07/03 1365/12/11
http://janti.blog.ir/ چالوس جنتی نورالله ابوالحسن 1344/04/07 1364/12/05
http://chtzli.blog.ir/ چالوس چتزلی حسین فیض علی 1345/04/23 1362/12/05
http://ramashk.blog.ir/ چالوس رامشک حسن جمال 1348/01/15 1364/12/29
http://rasli.blog.ir/ چالوس رسولی کارگر رمضان جلال 1343/10/19 1362/12/07
http://shamz.blog.ir/ چالوس شمس ناتری عبدالعظیم نصرت الله 1347/06/30 1362/12/15
http://momadi.blog.ir/ چالوس محمدی منجیری حسن(جبرئیل) مطیع الله 1348/01/06 1364/12/22
http://aminnia.blog.ir/ رامسر امین نیا محمدکاظم محرمعلی 1346/03/07 1364/12/05
http://porahmd.blog.ir/ رامسر پوراحمدی حمیدرضا علی 1348/06/19 1365/12/12
http://shoeb.blog.ir/ رامسر شعیب گلینی امیر جمشید 1347/07/11 1364/12/05
http://qolmi.blog.ir/ رامسر غلامی سعید علی 1348/04/03 1362/12/03
http://molamoamd.blog.ir/ رامسر ملامحمدعلی پور محمد(رامین) اسماعیل 1346/05/01 1363/12/23
http://nemate.blog.ir/ رامسر نعمتی لنکان احمد نعمت 1345/03/02 1363/12/30
http://ahmadi21.blog.ir/ ساری احمدی  تیمور خیرالله 1347/06/08 1362/12/05
http://shahidahmadi.blog.ir/ ساری احمدی معلم کلایی اصغر رجبعلی 1350/06/03 1365/12/12
http://shahidasadi.blog.ir  ساری اسدی کلایی احمدرضا قاسم 1346/03/22 1364/12/12
http://taqavi.blog.ir/ ساری تقوی سنگدهی سیدعلی  سیدحسین 1346/12/20 1365/12/12
http://jahanii.blog.ir/ ساری جهانی  محمدرضا سرالله 1350/06/25 1365/12/14
http://chamanii.blog.ir/ ساری چمنی ساروی حسین صفر 1347/01/02 1366/12/30
http://haqshenas.blog.ir/ ساری حق شناس جلیل خلیل 1346/01/02 1365/12/14
http://zoleykani.blog.ir/ ساری ذلیکانی تلاوکی قنبرعلی یوسف 1346/03/20 1365/12/12
http://zolfaqari.blog.ir/ ساری ذوالفقاری اسحاق نعمت الله 1349/11/20 1365/12/12
http://abed21.blog.ir/ ساری عابد بادلی اکبر محمود 1349/04/03 1366/12/27
http://alishah.blog.ir/ ساری عالیشاه صفرعلی جعفر 1348/02/01 1365/12/13
http://fathii.blog.ir/ ساری فتحی گله کلایی اسماعیل رمضان 1351/10/29 1365/12/14
http://qaraian.blog.ir/ ساری قرائیان غلام رضا قربان علی 1347/12/12 1366/12/28
http://karimee.blog.ir/ ساری کریمی مرمتی علی رجبعلی 1347/03/01 1364/12/22
http://koochaki.blog.ir/ ساری کوچکی محمد یارعلی 1347/05/17 1365/12/12
http://motlaq.blog.ir/ ساری مطلق تودرواری تورج غلام علی 1351/01/03 1365/12/13
http://malekaraii.blog.ir/ ساری ملک آرایی افشین ملک منصور 1345/10/21 1362/12/06
http://moosavii.blog.ir/ ساری موسوی کردخیلی سیدهادی میربابا 1348/06/01 1366/12/28
http://mirdeh.blog.ir/ ساری میردیده ناد علی حمزه 1346/06/03 1364/12/22
http://noori21.blog.ir/ ساری نوری عبدالرضا نور محمد 1344/03/01 1362/12/06
http://vahedii.blog.ir/ ساری واحدی گالشی نورعلی برارجان 1347/10/06 1366/12/26
http://hashemi21.blog.ir/ ساری هاشمی عراقی محمدحسن-میثم محمدهاشم 1346/03/15 1364/12/28
http://yosofi.blog.ir/ ساری یوسفی برنتی احمد علی اصغر 1349/06/05 1365/12/15
http://prgar.blog.ir/ سوادکوه پرگر روان بخش مراد 1350/06/25 1365/12/12
http://qazanfri.blog.ir/ سوادکوه غضنفری الله قلی جمشید 1346/04/04 1364/12/22
http://qobqdian.blog.ir/ سوادکوه قبادیان قادی علی احمد 1344/11/27 1365/12/12
http://dostali.blog.ir/ سوادکوه شمالی دوستعلی زاده فیروزجایی قربان(قربان علی)   شجاع 1343/04/10 1360/12/08
http://najfi.blog.ir/ سوادکوه شمالی نجفی رودباری شعبانعلی(یوسف) چراغعلی 1348/06/08 1365/12/12
http://rahmatpor.blog.ir/ سیمرغ رحمت پور حسن هرمز 1349/06/30 1365/12/17
http://nikjoyan.blog.ir/ سیمرغ نیکجویان کمال مجتبی 1346/01/14 1361/12/01
http://hamednjd.blog.ir/ عباس آباد حامدنژاد حامد علی اصغر 1351/11/05 1366/12/30
http://abolfazly.blog.ir/ فریدونکنار ابوالفضلی(طاهر زاده) حمیدرضا حسن 1342/06/22 1360/12/01
http://esmali.blog.ir/ فریدونکنار اسماعیلی کلاگر علیرضا محمدرضا 1350/03/01 1366/12/0